Lokal nr 1UA

POMIESZCZENIE POW./m2

LOKAL USŁUGOWY
TOALETA
POM. SOCJALNE

160.63
3.50
4.23

RAZEM 168.36