Stabilny Deweloper

Mamy świadomość, że zakup mieszkania należy do kategorii trudnych wyborów. Jesteśmy zespołem, który rozumie dylematy swoich Klientów. Dlatego też pragniemy podpowiedzieć Państwu kolejne kroki podczas wyboru nieruchomości, które zapewnią Państwu pełne bezpieczeństwo transakcji i satysfakcję z dokonanego wyboru:

 • Wybór lokalizacji
  Lokalizacja inwestycji to jeden z najważniejszych czynników decydujących o wyborze inwestycji. Proszę rozważyć, który rejon miasta Państwu odpowiada. W miastach takich jak Ełk preferowane są lokalizacje położone blisko centrum lub dobrze z nim skomunikowane. Najbliższa okolica również ma znaczenie – jej ogólny klimat, estetyka architektury, sąsiedztwo, bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych... Oczywiście ważna jest też infrastruktura w danym rejonie - czy jest rozwinięta tak, by sprostać Państwa potrzebom (szkoły, przedszkola, sklepy, park, plac zabaw itd) Należy jednak mieć świadomość, że rejon miasta przekłada się na cenę nieruchomości. Za atrakcyjną lokalizację trzeba zapłacić odpowiednią cenę.

 • Wybór dewelopera
  Po prostu sprawdzajcie Państwo dewelopera. Bezpieczeństwo Państwa transakcji zależy od zalet, które stoją po stronie dewelopera: stabilność, wiarygodność, doświadczenie, zaplecze finansowe, znajomość rynku lokalnego, partnerski stosunek do Klienta.

 • Wybór mieszkania
  Czy kupić mieszkanie gotowe czy podczas realizacji? Każde rozwiązanie ma swoje zalety. Decydując się na zakup mieszkania na etapie budowy mamy większy wybór - pod koniec pozostaje już znacznie mniej mieszkań i trudniej znaleźć rozkład, który całkowicie spełnia Państwa oczekiwania. Można też korzystniej dla klienta rozłożyć płatności, np. w systemie 10/90. Wybór mieszkania na początku budowy daje również możliwość przeprowadzenia zmian lokatorskich, czyli możliwości dopasowania projektu pod indywidualne potrzeby kupującego. Przy zakupie gotowego mieszkania deweloper nie wykona zmian aranżacyjnych. Mieszkanie gotowe jest atrakcyjne dla osób pragnących szybko zmienić miejsce zamieszkania.
  Przy wyborze konkretnego lokalu znaczenie ma również funkcjonalny rozkład pomieszczeń, ekspozycja mieszkania pod kątem stron świata, kondygnacja oraz usytuowanie mieszkania w budynku. Te same wytyczne wpływają na cenę danego lokalu. Lokale są najczęściej indywidualnie wyceniane i nie istnieje jedna cena na wszystkie mieszkania w danej inwestycji. Na cenę mają też wpływ standard wykończenia samych mieszkań, jak i części wspólnych.

 • Podpisanie umowy
  Podpisanie umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej (w przypadku inwestycji z pozwoleniem na użytkowanie) lub deweloperskiej.

 • Wybór banku kredytującego zakup
  Zdecydowana większość klientów kupujących mieszkania musi zaciągnąć kredyt na ten cel. Klienci mogą sami mierzyć się z formalnościami kredytowymi lub mogą skorzystać z pomocy doświadczonych doradców kredytowych. Warto rozważyć skorzystanie z usług doradców kredytowych współpracujących z deweloperem, ponieważ doradcy ci znają inwestycję dewelopera i posiadają część wymaganych dokumentów. Doradcy ci uzyskiwali już kredyty dla klientów dewelopera i mają wypracowane sprawne systemy przeprowadzania procesu kredytowego i mogą znacznie ułatwić liczne procedury bankowe.

 • Odbiór lokalu
  Deweloper zgodnie z umową, zgłasza Państwu gotowość do przekazania lokalu. Przekazanie lokalu powinno nastąpić w świetle dziennym. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy. W przypadku wystąpienia usterek będą one wpisane do protokołu. Zgodnie z nową ustawą deweloper ma 30 dni na usunięcie uznanych wad. Jeśli usterka wymaga dłuższego terminu usunięcia deweloper powinien wskazać odpowiedni, inny termin waz z uzasadnieniem opóźnienia. Zgodnie z kodeksem cywilnym otrzymujecie Państwu 3-letni okres rękojmi i w tym okresie wszystkie wady lokalu i części wspólnych budynku, również te, które ujawnią się po odbiorze, deweloper zobowiązany jest usunąć nieodpłatnie. Deweloper przy odbiorze wręczy Państwu również tzw. instrukcję użytkowania mieszkania, gdzie znajdziecie Państwo szereg wskazówek praktycznych. Od momentu przejęcia lokalu, nabywca ponosi koszty eksploatacyjne lokalu i utrzymania nieruchomości wspólnej.

 • Przeniesienie własności
  Ostatnim krokiem jest przeniesienie praw własności poprzez podpisanie umowy przyrzeczonej w formie aktu notarialnego i wyodrębnienie księgi wieczystej dla Państwa lokalu wraz w wnioskiem o wpisanie nowych właścicieli. Zakupując lokal w budynku wielorodzinnym stajecie się Państwo również współwłaścicielami nieruchomości wspólnej, czyli terenu i wszystkich części budynku, które służą do wspólnego użytku. W momencie przeniesienia własności pierwszego lokalu w danej inwestycji z mocy prawa zostaje zawiązana Wspólnota Mieszkaniowa i od tej pory funkcjonuje ona na mocy ustawy „O własności lokali”.

 • Oceń swojego dewelopera: - Sprawdź nas

  • Zapraszamy do naszego biura - chętnie opowiemy o zrealizowanych do tej pory inwestycjach, udostępnimy też dokumenty - NIP, Regon, KRS, bilans spółki za ostatnie dwa lata działalności.
  • Warto też sprawdzić, czy przeciwko deweloperowi nie toczy się postępowanie egzekucyjne. W stosunku do Kąt sp. z o.o. nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne.
  • Zapraszamy do odwiedzenia zrealizowanych przez nas inwestycji. Mamy nadzieję, że zadowoleni mieszkańcy będą najlepszymi ambasadorami naszej działalności.
  • Dowiedzcie się Państwo jak najwięcej o interesującej Was inwestycji. Każdy deweloper powinien udostępnić dokumenty związane z inwestycją, gwarantujące bezpieczeństwo transakcji, tj. prawomocną decyzję pozwolenia na budowę (w przypadku inwestycji w trakcie realizacji) , pozwolenie na użytkowane (w przypadku inwestycji zakończonych). Poproście Państwo również dewelopera o aktualny wciąg z księgi wieczystej działki. Deweloper powinien w nim widnieć jako jej właściciel bądź użytkownik wieczysty. Jeśli działka będzie obciążona hipoteką na rzecz banku kredytującego inwestycję, wówczas deweloper powinien oświadczyć w umowie, że sprzeda nieruchomość bez obciążeń hipotecznych oraz przedstawić promesę zgody banku na odłączenie lokalu bez obciążenia hipotecznego lub oświadczenie banku o bezobciążeniowym wyodrębnieniu lokalu. W księdze wieczystej mogą też być wpisane służebności na rzecz dostawców mediów - są to standardowe zapisy, które nie powodują dodatkowych obciążeń na rzecz nabywców, a są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przyszłej wspólnoty. W przypadku inwestycji w trakcie budowy zainteresowany klient powinien otrzymać prospekt informacyjny dewelopera.
  • Warto zapoznać się również z treścią nowej ustawy deweloperskiej, która weszła w życie 29.04.2012 i aktualnie reguluje proces sprzedaży lokalu w trakcie budowy.